Zadania

Na tej stronie znajdziesz rozwiązania:

Zaglądaj bo liczba ta cały czas rośnie!


Zadanie 6 Drukuj
Matematyka - Liczby rzeczywiste

W pewnym zakładzie pracy pracuje 11 osób. Średnia wieku zatrudnionych wynosi 32 lata. Jeden z pracowników zakładu zachorował i poszedł na zwolnienie lekarskie. Średnia wieku pozostałych w pracy wynosi teraz 31 lat. Ile lat ma pracownik, który przebywa na zwolnieniu?

Ponieważ średnią wieku liczy się sumując wiek wszystkich i dzieląc przez ilość osób. Odwracając sytuację mając liczbę osób i średnią możemy policzyć sumę wieku.

W takim razie suma wieku z pracownikiem na zwolnieniu wynosi 32*11=352.

Policzmy teraz sumę wieku wszystkich bez osoby na zwolnieniu: 31*10=310.

Skoro suma wieku wszystkich wynosi 352, a suma wieku wszystkich bez pana na zwolnieniu to 310, to osoba na zwolnieniu ma 352-310=42 lata.

Odp. Pracownik na zwolnieniu ma 42 lata.

 
 
Jak oceniasz maturę z matematyki?