Egzamin 8-klasisty

Kurs przygotowujące do
EGZAMINU 8-KLASISTY

Matematyka

Kurs przygotowujący do egzaminu z matematyki jest bezpośrednio oparty o wytyczne CKE i podstawę programową. Podczas kursy wyróżniamy 31 działów opisanych w podstawie programowej:

  1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym.
  2. Działania na liczbach naturalnych
  3. Liczby całkowite.
  4. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
  5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Podczas kursu realizowany będzie wstęp teoretyczny do każdego działu a następnie wykonywane wspólnie będa zadania dotyczące danego zagadnienia. Pod koniec kursu uczniowie skupią się na rozwiązywaniu próbnych testów by jak najbardziej oswoić się z formuła egzaminu.